Supervision

Jeg tilbyder supervision til såvel psykologer, psykoterapeuter, psykoterapeutstuderende samt andre faggrupper.

Supervisionen vil afspejle, at jeg er orienteret i systemisk tilgang til klientarbejde, selv har erfaring med kognitiv adfærds terapi i forhold til børn, unge, par og familier samt problemer opstået i relationer på arbejdspladsen samt korttids psykodynamisk terapi. Kort sagt har jeg en en integrativ tilgang i behandlingen.

Supervisionen kan være sagsspecifik, den kan rette sig mod personlig faglig udvikling, og det kan være supervision af supervision.

Supervision indgår ofte som en del af en videre- og/eller efteruddannelse, men kan også være en værdifuld måde, at give næring, liv og inspiration til det faglige arbejde i hverdagen.

Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe.

Til psykologer tilbyder jeg supervision i forhold til autorisation samt supervision af supervision.

Til psykoterapeuter tilbyder jeg supervision i forhold til klientarbejde og efteruddannelse.

Til sundhedspersonale og pædagogiske medarbejdere tilbyder jeg supervision i forhold til den enkeltes og institutionens problemfelter og kollegaskaber.

Videosupervision og feedback på egen stil kan også indgå.