Curiculum Vitae

Jeg har siden 1997 arbejdet med psykoterapi, supervision og coaching på baggrund af en 4-årig systemisk psykoterapeutisk uddannelse.

Jeg er uddanet cand.psych. på Københavns Universitet i august 2008 og har efter praksis i Nord Troms i Nordnorge modtaget autorisation fra Psykolognævnet i december 2010.

Fra 1. februar 2009 til 31. januar 2011 har jeg haft fast psykologstilling i Storslett, Nordreisa. Stillingen var placeret i psykisk helsecenter under Universitet Nord Norge (UNN), Tromsø.

Min praksisuddannelse i Norge tog afsæt i arbejde med børn og unge samt forældre ligesom jeg modtog supervision og undervisning i Kognitiv Adfærds Terapi af psykologspecialist Odd Hardang.

Min psykologpraksis er orienteret i retning af arbejde med voksne, børn og unge, parforhold og familier.

På universitært niveau har jeg fordybet mig i dynamisk korttidsterapi.

Jeg har en bredspektret kompetence i forhold til at arbejde med forskellige temaer som f.eks.:

* Konflikter i parforhold, i familier, på arbejdspladsen eller i skolen
* Angst
* Depression eller tristhed
* Stress
* Kriser
* Traumer
* Sorg
* Overgreb
* Overfald
* Mobning på arbejdspladsen eller i skolen
* Selvværdsproblematikker
* Indlæringsproblematikker
 

Under de forskellige menupunkter kan du klikke dig ind for informationer om de forskellige arbejdsområder, som jeg dækker i dag.

I 1999 skrev jeg bogen: »NLP og lederskab«, forlaget Børsen. Bogen er udsolgt, men genudgivet fra Samconsult under titlen »NLP – Kommunikation, der skaber lederskab«. I 2010 udkom min bog om teoridannelsen bag NLP på tysk "Was Sie über NLP wissen sollten! - Wissenschaftliche Wurzeln des Neuro-Linguistischen Programmierens". I 2012 udkom min bog: "NLP og psykoterapi - teori og kritik" på forlaget Samconsult.

Jeg har arbejdet som klinisk psykolog i Danmark siden min hjemkomst fra Norge. Jeg driver således selvstændig psykologisk praksis med speciale og forkærlighed for børn og unge, krise- og traumebehandling, depressioner og angst samt par- og familieforhold.

Jeg har undervist i mange virksomheder i Danmark, Tyskland, Rumænien og Østrig og på 3 universiteter i Finland.

I 2016 gennemførte jeg den 2-årige uddannelse i Kognitiv Adfærds Terapi (CBT) hos SAKT.