Psykoterapi

Jeg tilbyder samtaler og psykoterapi i forhold til en lang række psykologiske problemstillinger hos børn, unge, voksne, par og familier. Der kan være tale om bl.a. stress og udbrændthed, traumer og fobier, depression, angst, lavt selvværd, krise og sorg, mobning og arbejdsrelaterede problemer og problemer af mere eksistentiel karakter.

Behandlingen omfatter samtaler og psykoterapi af kortere såvel som længere varighed. Det kan være, der viser sig kun at være behov for 3-5 samtaler, eller behovet kan vise sig at være et forløb over en længere periode. Det aftales i hvert enkelt forløb, hvor mange samtaler, der er brug for, og hvordan forløbet skal være.

Jeg er er orienteret i systemisk psykoterapi, kognitive terapeutiske metoder, korttidsdynamisk psykoterapi og mindfulness. 

Det er min erfaring, at det i mange tilfælde kan være hjælpsomt at anvende andre terapiformer og at anvende dem således, at de supplerer hinanden i det som kan kaldes en integrativ terapi.

Det er betydningfuldt for mig at sikre, at både teori og metode er godt funderet og integreret i anvendelsen af de psykoterapeutiske teknikker. Jeg holder derfor løbende min faglige viden og kunnen ved lige i form af kurser og supervision, samt lader mig inspirere af nye og andre måder at anskue psykologien på f.eks. gennem fagliglige netværk bestående af såvel psykologer som andre faggrupper.

Psykoterapi bygger på en professionel uddannelse, der rækker langt ud over læring af teknikker.

Det er grundlæggende, at der skabes tillid mellem psykoterapeut og klient, og at psykoterapeuten respekterer klientens udgangspunkt. Ligeså vigtigt er det, at klienten har lyst til en forandring.

I dette felt mødes de to parter med det formål at få kientens egne ressourcer til at folde sig ud på en endnu bedre måde, som er mere hensigtmæssig for klienten.

Professionel psykoterapi er baseret på:

Epistemologi (erkendelsesteori)
Psykologisk teori
Psykoterapeutisk strategi
Psykoterapeutiske teknikker