Coaching

Coaching er en samtaleform, der fokuserer på målsætning og strategier i forhold til målsætningen. Det kan være mål i livet, og det kan være arbejdsrelateret. 

Gennem coaching undersøger vi om de mål, der sættes, er i overensstemmelse med de værdier, der ligger til grund for en bestemt faglighed eller i et menneskes livsanskuelser. Derfor indgår værdiafklaring også som en del af et coachingforløb.

Jeg har siden 1998 medvirket som formidler af en professionel coachuddannelse og samtidig coachet klienter, der foretrak denne interaktionsform i stedet for psykoterapi.

Mine erfaringer med coaching knytter sig til:

  • ledere og HR medarbejdere fra såvel offentlige institutioner som private virksomheder

  • fra samtaler med mennesker med stress og udbrændthed, hvor coaching ofte indgår i den sidste fase af et samtaleforløb

  • forløb med fokus på personlig og faglig udvikling

  • coaching af coaching

  • studerende i forhold til gennemførelse af en uddannelse og eksamensproblemer

Ofte opstår der temaer, der indeholder begrænsninger for en klient, som begrunder en terapeutisk intervention, og når klienten accepterer denne forandring og ny aftale indgås herom, kan de forskellige metoder i samspil bringe klienten over vanskeligheder, som ligger i vejen for målet.

Det er således en god kombinationsmulighed, men det understreges, at klienten bestemmer, hvilken kontrakt der er gældende for samværet.

Hvor psykoterapi dækker over dybere og ofte regressive temaer, opfatter jeg coaching som mere fremadrettet og målsøgende.

Coaching beskæftiger sig principielt kun med sunde mennesker med sunde temaer.